Sabetaylar 1

Sabetaylar Kimdir?

Sabetay yada İngilizce yazılımı ile SABBATEAN Hıristiyan topluluklarında da yaygınca sözü edilir.. Fransız ihtilalinin önde gelenleri, Jakobenler, Danton veya JJ. Rousso gibi isimler, Oliver Cromwell gibi ingilterede başbakanlık yapmış veya Benjamin Franklin gibi Amerikanın kuruluşunda rol oynamış liderler sabetay yani gizli yahudilerdir. Hatta haçlı seferlerinin düzenleyicilerinin sabetaylar olduğu iddia edilmiştir. Bunları onlarca kaynakta internetden aramanız halinde göreceksiniz. Osmanlı imparatorluğunda Kanuni Sultan Süleyman zamanında saraya yerleşen sabetaylar imparatorluğun içini oymuş.. Jon Türkler ve İttihat ve terakki hareketiyle ise felaketimizi hazırlamışlardır. Burada isim telaffuz etmiyorum ancak bazı paşaların dönme olduğu yada 3. Murat in annesinin Nurbanu Hatunun Yahudi olduğu kayıtlarla sabitdir.

Bu yazılar üzerine inşallah benim Yahudi düşmanı olduğum inancını taşımazsınız.. Böyle bir şeyi asla düşünmedim.. Benim düşmanım siyonizmdir.. Ben antisiyonistim, antiseminist değilim..

Türk tarihinde özellikle ittihat ve terakkiyle isimleri söylenen ve bu aralar pek de ünlü olan bu dönmeler hakkında çok kitap ve makale okudum.. Öncelikle şunu ileteyim ki gerçekten özellikle dışişleri olmak üzere ekonomiden siyasete kuşatıldığımızı düşünmeye başladım. İnşallah bu benim paranoyamdır.

Peki kim bu sabetaylar? Bazı sözde Türk tarihçilerine göre Hazar Türklerinin torunları.. Peki mümkün mu böyle birsey? Kendi ırkından olmayan biri Yahudiliği benimseyebilir mi? Tevratdaki sesleniş, ey İsrailoğullarıdır.. O zaman? Pek mantıklı gelmiyor değil mi?

Su Hazarları bir irdeleyelim mi? Hazarlar kimdir? Söylenildiği gibi Türk mudur? Hazar kelimesi yada Hazer.. Kesinlikle Türkçe bir kelime olmayıp İbranicidir. İsrail ve batılı kaynaklar Kafkasyada hüküm süren bu krallığı Hazar Yahudi krallığı diye adlandırmışlardır. Bizde ise bazı tarihçiler bunların Musevi Türkler olduğunu iddia etmiştir. Tevrat değil kabalaya yani ahiri atike inandıkları gibi iddiada bulunmuşlardır.. Ancak bu gerçek dışıdır. Etnik kökenleri konusuna yeniden döneceğim.. Simdi nasıl olupta içimize yer ettiklerine bakalım..

Hazar devleti, 12. yy basında Rus ve Büyük Selçuklu saldırıları ile dağılır.. Soyluluk esasına dayalı bir kast sistemi olduğu için, Köle unsurlar Yahudi olan efendilerine karşı saldırıya geçerler. Büyük bir Yahudi göçü gerçekleşir, 2 kol halinde ya Sefrazim Yahudileri olarak İspanya’ya, yada askenazi Yahudileri olarak Lituanya ve Polonya’ya göç ederler. Burada size özellikle köle unsurlar kelimesini açmak istiyorum. Slav diye bir millet yoktur.. Hazarlar tarafından köle edilen Bulgarlar, Ruslar için İngilizce slave=köle kelimesi kullanılmıştır. Slav da buradan gelmektedir. 100 binin üzerinde ermenide bu devlet zamanında köleleştirilmiştir. Yıkılma sürecinde ve göç esnasında Ermeniler tarafından saldırıya uğradıkları için Sabetaylar ermeni düşmanıdır. Müslüman ve Türk unsurlarda bilindiğinin aksine hep baskı altında yaşamışlardır Hazar krallığında Tolerans gibi kelime politikaları için söz konusu olmamıştır.

Bu göç sonrası ispanya Yahudileri engizisyon baskısına kadar İspanyada ikamet ederler. Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlıdan aman dilerler ve Balkanlara yerleştirilirler.. Kanuni zamanına kadarda aktif rol almazlar.. Gelelim genetik kökenlerine..

Öncelikle yapılan genetik ve etnik çalışmalar gerek askenazi Yahudilerinin gerekse sabetayların sadece ve sadece Yahudilerde görülen genetiğ hastalıkları taşıdığını göstermektedir. Yapılan kazı çalışmalarında ve bulunan belgelerde Hazarların İbranici konuştuklarını krallarının isminin Mose, Menahem gibi bildik isimler olduğunu göstermektedir. Bulunan bir belge de, bir Hazar kralının ispanya başbakanı olan bir yahudiye yazdığı bir mektuptur. Mektup İbranicidir ve kardeşim diye hitap vardır.

Türklerde soyluluk ve kast sistemi olmamasına rağmen Hazarlarda soyluluk esastı.. Soyluların hepsi tabii ki Yahudi idi.. Gelelim nasıl böyle bir devletin kurulduğuna …

9.yy  Ortada büyük bir Bizans imparatorluğu, Samaniler ve yeni kurulan Arap İslam devleti.. Bu sırada batı Göktürkler Bizans saldırıları ve Macarların Hıristiyan olması ile yıkılmış ve Kafkas yada bir kaos var.. Bilinen başka bir gerçek zengin olan Yahudilerin Sasaniler tarafından himaye görmesi.. Arap ve Bizans saldırıları ile Sasaniler zayıflar. İranlılar İslamı Kabul etmeye başlamıştır. Yahudiler Kafkasya ye bugünkü Kiev’e göç eder. Bu göç batılı, İran ve Arap tarihçileri tarafından ispatlanmıştır. Güçlerini kullanan Yahudiler önce yıkılan Göktürk kağanı ile iyi ilişkiler kurar sonrada kan bağı ile ülkeyi ele geçirir.. Sonuç itibari ile Yahudilik anne ile gelmektedir. Krallarının hepsinin İbrani ismi taşıması ve Yahudi olması bunun göstergesidir.. Kurulan devlet, asker olarak Hıristiyan veya Budist Türkleri kullanmıştır. Ancak gerçekte kurulan tam bir Yahudi krallığıdır. Kültür, dil ve yaşantı olarak herşey Yahudi geleneklerine uygundur..

İste çarpıtılan tarih.. Yorumlarınızı ve eklemelerinizi bekliyorum.

Saygılarımla

Nuri Aslan

Bu yazı toplam 7121 defa görüntülendi.
Entropi Logo