Kişiliğinizi Tanıyın - Kişilik Testi

Açıklama: Test iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm güçlü yönleriniz, ikinci bölüm ise zayıf yönleriniz içindir. Her satırdaki dört kelimeden size en çok uyan bir tanesini seçin. Her satırın işaretlendiğinden emin olun. Eğer hangisinin uygun olduğuna karar veremezseniz eşinize veya bir arkadaşınıza sorunuz. Eğer kelimelerden tam olarak anlamını bilmediğiniz olursa ya da ayrıntılı açıklama isterseniz, mouse ile kelimenin üzerinde birkaç saniye bekleyerek kelimenin tam anlamını görebilirsiniz.
Bu test Florence Littauer'ın Kişiliğinizi Tanıyın adlı kitabından alınmıştır.

GÜÇLÜ YÖNLER
Maceraperest Uyum sağlayan Hareketli Analitik, çözümleyici
Israrcı Neşeli İkna edici Barışçıl
Uysal Fedakar Sosyal İradeli
İnsaflı Denetimli Yarışçıl İnandırıcı
Ferahlatıcı Saygılı Çekingen Becerikli
Hoşnut Duyarlı Kendine güvenen Cesur
Planlı Sabırlı Olumlu Teşvik edici
Emin Kendiliğinden Programa bağlı Utangaç
Düzenli Lütufkar Dobra İyimser
Arkadaşçıl Sadık Komik Baskıcı
Cesaretli Hoş Diplomatik Detaylı
Neşeli Tutarlı Kültürlü Güvenli
İdealist Bağımsız Zararsız Heyecanlandırıcı
Coşkun Kesin Kuru esprili Derin düşünceli
Aracı Ahenkli Harekete geçiren Kolay kaynaşır
İnce düşünceli Yapışkan Konuşma yanlısı Hoşgörülü
Dinleyici Samimi Lider Canlı
Halinden memnun Başkan, şef Yol gösteren Şirin
Mükemmeliyetçi Cana yakın Üretici Popüler
Cömert Atılgan Terbiyeli Dengeli

ZAYIF YÖNLER
İfadesiz Çekingen Yüzsüz Zorba
Disiplinsiz Sevimsiz Donuk Affetmez
Titiz Korkak Unutkan Açık sözlü
Ketum Kinci Dayanıklı Tekrarlayan
Sabırsız Güvensiz Kararsız Laf kesici
Sevilmeyen İşe karışmayan Ne yapacağı belirsiz Şefkatsiz
Dik kafalı Gelişigüzel Müşkülpesent Tereddütlü
Sade Karamsar Kibirli Toleranslı
Kolay sinirlenir Amaçsız Tartışmacı Soğuk
Saf Olumsuz tavırlı Sinirli Kayıtsız
Kaygılanan İçine kapanık İşkolik Tanınmak isteyen
Çok hassas Kaba Ürkek Konuşkan
Kuşkulu Organize olmamış Otoriter Kederli
Tutarsız İçe dönük Hoşgörüsüz Sıradan
Dağınık Huysuz Geveleyen İnsan kullanan
Uyuşuk İnatçı Hava atan Kuşkucu
Yalnız Denetleyici Tembel Gürültücü
Miskin Şüpheci Çabuk öfkelenen Dikkatsiz
İntikamcı Huzursuz İsteksiz Patavatsız
Uzlaşmacı Tenkitçi Kurnaz Değişken
 
   

Entropi Logo