8. Cüzden Mesajlar

-Bilmeyenlerden olmayın.
-Düşmanınız olan insan ve cin şeytanlarına uymayın.
-Birbirinizi aldatmak için yaldızlı laflar söylemeyin ve söyleyenlere aldanmayın.
-Allah Kur’an’ı hak olarak indirmiştir.
-Allah’tan başka hakem mi arıyorsunuz.
-Şüphecilerden olamayın.-Allah’ın kelimesi doğruluk ve adalet bakımından tamdır.
-Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uymak Allah yolundan saptırır.
-Zanna uymayın.
-Yalan uydurmayın ve yalan uyduranlara uymayın.
-Putlar, İlahlar adına kesilenlerden yemeyin.
-Yalnız Allah adına kesilmiş hayvanlardan yiyin.
-Nefislerinin arzularına uyarak saptıranlardan olmayın ve bunlara uymayın.
-Haddi aşanlardan olmayın.
-Günahın açığını da gizlisini de bırakın.
-Allah adına kesilmeyen hayvanlardan yemeyin.
-Şeytanın dostlarının sizinle olan mücadelesinin farkında olun.
-Şeytana, dostlarına boyun eğerseniz Allaha ortak koşmuş olursunuz.
-İşlemekte olduğunuz çirkinliklerin kendilerine süslü gösterilmiş olanlardan olamayın.
-Hilekârlık yapmayın.
-Allah sizi dosdoğru yola çağırıyor.
-Düşünüp öğüt alan bir toplum olun.
-Allah’ın dostu olmaya çalışın.
-Cennetin ve cehennemin varlığını unutmayın.
-Dünya hayatının aldattıklarından olmayın.
-İnsanlar amellerine göre derecelendirilecektir.
-Zalimlerden olmayın.
-Çocuklarınızı öldürmeyin ki bu bir noktada Allaha ortak koşmaktır.
-Beyinsizliğiniz yüzünden bilgisizce çocuklarınızı öldürmeyin.
-Tarım ürünlerinden elde ettiğiniz hasattan mahsulden verin.
-İsraf etmeyin ki, Allah israf edenleri sevmez.
-Rızık olarak size verdiklerimizden yiyin.
-Şeytanın adımlarına uymayın.
-Şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır.
-Leş, akıtılmış kan, domuz eti, Allahtan başkası adına kesilen hayvanlar size haram kılınmıştır.
-İstismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın haramlardan yemek zorunda kalırsanız yiyin.
-Kuruntuya uymayın.
-Yalan söylemeyin ve yalan söyleyenlere uymayın.
-RABBİMİZİN BİZLERE HARAM KILDIĞI ŞEYLER;
–Ona hiçbir şey ortak koşmayın.
–Anne babaya kötü davranmayın.
–Fakirlik endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin.
–Çirkin yüz kızartıcı hareketlerin açığını da gizlisini de yapmayın.
–Meşru bir hak karşılığı olmaksızın öldürmeyin.
–Rüşte erişinceye kadar yetimin malını koruyun.
–Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın.
–Adaletle şahitlik yapın; sevdiğiniz yakınınız olsa bile.
–Allaha verdiğiniz sözü tutun.
-Aklınızı kullanın.
-Öğüt alın.
-Allah’ın dosdoğru yoluna uyun.
-İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapın.
-Kur’an’ı kerim bereket kaynağıdır.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Kur’an açık bir delil, hidayet ve rahmettir.
-Ayetlerimizin anlaşılmasını ve bilinmesini engelleyenden olmayın.
-Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlarla ilişkiyi kesin.
-Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Ve kim bir kötülük yaparsa sadece kötülüğünün karşılını alır.
-Şöyle deyin: ŞÜPHESİZ BENİM NAMAZIM, İBADETLERİM, YAŞAMIM VE ÖLÜMÜM ALEMLERİN RABBİ ALLAH İÇİNDİR.
-Allahtan başka ilah yoktur.
-Her şeyin Rabbi olan Allah’ı bırakıp başka Rab mi arıyorlar.
-Günah sizin aleyhinizedir.
-Hiç kimse başkasının günahını yüklenemez.
-Sizi imtihan etmek için bazınızı bazınıza derece derece üstün kıldık.
-Kur’an’ı kerim kendisi ile insanların uyarılması için indirilen bir öğüt kitabıdır.
-Peygamber gönderilmiş insanlar hesaba çekilecektir.
-Peygamberler de hesaba çekilecektir.
-Amelleriniz tartılacaktır.
-Sevabı ağır basanlar kurtuluşa erecektir.
-Sevabı hafif gelenler ise ziyana uğrayacaktır.
-Size verilen imkan ve iktidarı en iyi şekilde kullanın.
-Şükredin.
-Kibirlenerek büyüklük taslamayın.
-Şeytan insanı azdırmak ister.
-Şeytan insanı dosdoğru yolda engellemek ister.
-Şeytan insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yanaşır.
-Şükredin.
-Sizin için hayırlı olan takva elbisesini giyin.
-Öğüt alın.
-Şeytan sizi saptırmasın.
-Ataların dinine tabi olmayın.
-Adaletli olun.
-Allaha secde edin.
-Dini Allaha has kılarak O’na ibadet edin.
-Allaha döndürüleceğinizi unutmayın.
-Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmeyin.
-Mescidde ziynetlerinizi takının.
-Yiyin için israf etmeyin ki israf edenleri Allah sevmez.
-Allah’ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kendinize haram kılmayın.
-Mü’minler dünya hayatında bunlardan (ziynetlerden ve temiz rızıktan) nasiplensin.
-Açık ve gizli çirkin işler yapmaktan, günahtan, haksız saldırıdan, Allaha ortak koşmaktan, Allaha karşı bilmediğiniz şeyleri söylemekten uzak durun. Bunlar haramdır.
-Her milletin bir eceli vardır.
-Peygamber Allah’ın ayetlerini anlatır.
-Ayetleri yalanlamayın.
-Kibirlenmeyin.
-Ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenlerden olmayın.
-Cehennem ve cennetin varlığını unutmayın.
-Ahireti inkâr etmeyin.
-Zalimlerle birlikte olmayın.
-Kibirlenmeyin.
-Dininizi oyun ve eğlenceye almayın.
-Dünya hayatının aldattıklarından olmayın.
-Kur’an yol gösterici ve rahmettir.
-Allaha alçak gönüllü ve içten dua edin.
-Allah haddi aşanları sevmez.
-Bozgunculuk yapmayın.
-Korkarak ve umut ederek dua edin.
-İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapın.
-Şükredin.
-Allaha kulluk edin.
-Allahtan başka ilah yoktur.

Bu yazı toplam 356 defa görüntülendi.
Entropi Logo