4. Cüzden Mesajlar

-Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcayın.
-Allah’a karşı yalan uydurmayın! bu zalimliktir.
-Hakka yönelmiş İbrahim (a.s) gibi olun.
-Allah’a ortak koşmayın.
-KÂBE; İlk ev, ilk ibadethane, Alemlere RAHMET, HİDAYET KAYNAĞI’dır.
-Gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın kullar üzerindeki hakkıdır.-Allah yolunu eğri ve çelişkili göstermeyin ve böyle kişilere itibar etmeyin.
-Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
-Kendine kitap verilip de onu bozanlara uymayın.
-İki ana kaynak vardır, Allah-Ayetleri ve Buna şahit olan Peygamber.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Müslüman olarak ölün.
-Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın.(Kur’an’a )
-Parçalanıp bölünmeyin.
-Allah’ın size verdiği nimetleri unutmayın.
-İnsanlık içinde, ümmet içinde, sizden HAYRA ÇAĞIRAN, İYİLİĞİ EMREDEN VE KÖTÜLÜK İLE MÜCADELE EDEN bir grup olsun.
-Apaçık delillerden sonra parçalanıp bölünmeyin.
-Her şey Allah’ındır.
-Bütün işler Allah’a döndürülecektir.
-Biz İyiliği emreder, kötülüğü engeller ve Allah’a iman edersek EN HAYIRLI ÜMMET OLURUZ.
-Sabırlı olun.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Allah’a tevekkül edin.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Şükredin.
-Kat kat artırma olan faizi yemeyin.
-Ateşten sakının.
-Allah’a ve peygambere itaat edin.
-Bağışlanma dileyin.
-Cennete koşun.
-Kur’an; İnsana bir açıklama, Hidayet ve Öğüttür.
-Gevşemeyin-üzülmeyin, İman etmiş iseniz en üstün sizsiniz.
-İyi ve kötü günler insanlar arsında döndürülür durur.
-Allah zalimleri sevmez.
-Allah cihad edenleri ve sabredenleri kıyamette diğerlerinden ayıracaktır.
-Şükredin.
-Yılmayın, zaafa düşmeyin, boyun eğmeyin, sabredin.
-Kâfirlere uymayın.
-Müminlere yardımcı Ancak Allah’tır.
-Allah’a ortak koşmayın.
-Ahireti unutmayın. Asıl ahireti isteyin.
-Canlarınızın kaygısına düşmeyin.
-Allah’a karşı cahiliye zannı ile zan etmeyin.
-Din tebliğinde Yumuşak davranın.
-Dini irşada katı ve kaba olmayın.
-İşleriniz ile ilgili istişare edin.
-Karar verip azmet ve sonra tevekkül et.
-Allah’ın yardım ettiğini kimse alt edemez.
-Allah’a tevekkül edin.
-Peygamber; Kendi içinizdendir, sizi temizleyen, arındıran, kitap ve hikmeti öğreten kişilerdir.
-Allah yolunda ölenleri ölüler sanmayın.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-iyi-yararlı işler yapın.
-Allah bize yeter O ne güzel vekildir.
-Şeytan size kendi dostlarına karşı korku aşılamaya çalışır. Onlardan değil Allah’tan korkun.
-İmanı bırakıp küfrü satıl almayın.
-Allah’a ve peygambere iman edin.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Cimrilik yapmayın.
-Ahirette kendi elleriniz ile yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.
-Peygamberler; Açık deliler, hikmetli sayfalar ve Aydınlatıcı kitaplar getiren kişilerdir.
-Her can ölümü tadacaktır.
-Dünya hayatı aldatıcı bir metadır.
-Mallarınız ve canlarınızdan imtihan edileceksiniz.
-Maddi değerler için dininizden vazgeçmeyin.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Akrabalık bağlarını koparmayın.
-Yetimlerin mallarını yemeyin ve mallarını kullanabilecek yaşa geldiklerinden onlara teslim edin.
-Eşinize-eşlerinize adaletle davranın.
-Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini verin.
-Mirastan kadın ve erkeklere pay vardır.
-Güzel söz söyleyin.
-Doğru söz söyleyin.
-Malları haksızlıkla yemeyin ve özellikle yetim malını haksızlık ile yemeyin.
-Allah’a ve peygambere itaat edin.
-Allah’ın koyduğu sınırları aşmayın.
-Suçlamalarınızda 4 şahit getirin.
-Bilmeyerek işledikleriniz için tövbe edin.
-Günah işledikten sonra hemen tövbe edin.

Bu yazı toplam 376 defa görüntülendi.
Entropi Logo