7. Cüzden Mesajlar

-Salihlerle birlikte olun.
-Cennetin ve cehennemin varlığını unutmayın.
-İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapın.
-Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın.
-Sınırları aşmayın.
-Allah haddi aşanları sevmez.-Size rızık olarak verilenlerden helal, iyi ve temiz olanlarını yiyin.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Boş bulunarak ettiğiniz yeminlerden sorumlu değilsiniz.
-Bile bile yaptığınız yeminleri yerine getirmezseniz on fakiri doyurmak ya da giydirmek, köle azad etmek ya da üç gün oruç tutmak kefaretlerinden birini yerine getirin.
-Yeminlerinizi tutun.
-Şükredin.
-İÇKİ, KUMAR, DİKİLİ TAŞLAR, FAL OKLARI ŞEYTAN İŞİ BİRER PİSLİKTİR. BUNLARDAN KAÇININ.
-Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister.
-Kötü davranışlardan artık vazgeçin.
-Allaha itaat edin.
-Peygambere itaat edin.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Peygambere düşen apaçık tebliğdir.
-İman edip Salih amel işleyin.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-İyiyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapın ki Allah bunları sever.
-Yalnızca Allahtan korkun.
-Hadleri aşmayın.
Allah her şeyi bilmektedir.
-Allah’ın azabı çetindir.
-Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.
-Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir.
-Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile.
-Aklınızı kullanın ve Allaha karşı gelmekten sakının.
-Size açıklandığı takdirde cevabı sizi üzecek sorular sormayın.
-Kuranı Kerimden aklınıza takılanları sorun.
-Allah çok bağışlayıcıdır.
-Soruyu adabına, edebine, usulüne göre ve faydalı olarak sorun.
-Allaha karşı yalan uydurmayın.
-Aklınızı kullanın.
-Allah’ın kitabı ve Peygamber karşılığında atalarınızın dinine uymayın.
-Atalarınızın yaşam tarzını sorgulayın.
-Kendinizi düzeltin.
-Doğru yolda olmak için gayret gösterin.
-Hepinizin dönüşü Allah’adır.
-Vasiyet bırakın ve buna iki şahit tutun.
-Şahitliği layıkıyla yerine getirin.
-Allaha karşı gelmekten sakının ve DİNLEYİN.
-Fasıklardan olmaktan sakının.
-Gaybı yalnızca Allah bilir.
-Hamd Allaha mahsustur.
-Başka şeyleri Rabbinizle denk tutmayın.
-Allah sizi çamurdan yaratmış ve bir ecel tayin etmiştir.
-Yaratılmış her şeyin belirlenmiş bir eceli vardır.
-Şüphe edenlerden olmayın.
-Allah gizlediklerinizi de bilir.
-Yalanlayanlardan olmayın.
-Size verilen imkân ve iktidarı iyi kullanın.
-Her şey Allah’ındır.
-Allahtan başkasını dost edinmeyin.
-Kıyamet gününden ve hesaba çekilmekten korkun.
-Allah hüküm ve hikmet sahibidir.
-Peygamber Kur’an ile uyarmakla emrolunmuştur.
-Allah tek ilahtır ortağı yoktur.
-Allaha karşı yalan uydurmayın.
-Zalimlerden olmayın.
-Hesap gününü hatırlayın.
-Dünya hayatı oyun ve eğlencedir hayırlı olan ise ahret hayatıdır.
-Aklınızı kullanın.
-Cahillerden olmayın.
-Allah’ın davetine ancak hakkıyla kulak verenler uyar.
-Allaha döndürüleceğinizi unutmayın.
-Hakikat karşısında sağır ve dilsiz olmayın.
-Yalnız Allaha dua edin.
-Hamd âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.
-Peygamber ancak müjdeleyici ve uyarıcıdır.
-Peygamber de vahye uymakla emrolunmuştur.
-Şükredin.
-Tövbe edin.
-Hüküm yalnızca Allaha aittir.
-Gaybı yalnızca Allah bilir.
-Ayetlerimiz hakkında bilip bilmeden konuşanlardan yüz çevirin.
-Zalimlerle birlikte olmayın.
-Dinlerini oyun ve eğlenceye çevirenlerden olmayın.
-Dünya hayatının aldattıklarından olmayın.
-Kur’an ile öğüt verin.
-Allahtan başka ne bir dost vardır NE DE BİR ŞEFAATÇİ.
-Asıl doğru yol Allah’ın yoludur.
-Namazı dosdoğru kılın.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Sorgulayın.
-Allah’ın kadrini gereği gibi bilin.
-Kur’an bereket kaynağıdır.
-Ahirete iman edin.
-Namazlarınızı vaktinde kılın.
-Allaha karşı yalan uydurmayın.
-Kibirlenmeyin.
-Anlayan bir toplum için Allah ayetlerini açıklamıştır.
-İnanan bir toplum için yaşananlarda, tabiatta, insanda ibretler vardır.
-Allaha kulluk edin.
-Peygamber Rabbinden ona vahyedilene uymakla yükümlüdür.
-İnsanların Allah’ı bırakıp taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah’a sövmesinler.
-Yaptıklarını kendilerine süslü gösterildiği kişilerden olmayın.

Bu yazı toplam 466 defa görüntülendi.
Entropi Logo