3. Cüzden Mesajlar

-Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği günden (kıyamet) sakının.
-Allah yolunda harcayın.
-İnkâr edenler-kâfirler zalimlerdir.
-Allah’tan başka ilah yoktur.
-Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır.
-Allah insanların yaptıklarını ve yapacaklarını bilmektedir.-Dinde zorlama yoktur.
-Doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır.
-Tağutlara tapmayın.
-Allah iman edenlerin dostudur-velisidir.
-Allah insanı karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
-Kâfirlerin dostu-velisi tağuttur.(Tağut: Allah’tan başka otorite kabul edilen, rablik ve ululuk yakıştırılan kişi ve sistemlerdir.)
-Tağutlar insanları aydınlıktan karanlığa sürükler.
-İnkâr edenlere karşı akli-akılcı-akıllı mücadele yapmak gerekir.
-İnsanlar öldükten sonra tekrar diriltilecektir.
-İmanınızı sorgulayın ve sağlam temellere oturtup mutmain-Tatmin olun.
-Mallarınızı Allah yolunda harcayın.
-Harcadığınız malları başa kalkmayın.
-İhtiyaç sahibine verirken gönül kırmayın.
-Gönül kırarak sadaka vermekten ise güzel bir söylemek daha iyidir.
-Gösteriş için malınızı harcamayın.
-Sadakalarınızı başa kalkmayın.
-Sadakalarınızı gönül kırıcı şekilde vermeyin.
-Allah mallarını Allah yolunda harcayanların malını bereketlendirecektir.
-Nimetin değerini bilin ve hayırlısını isteyin.
-İyi olan mallardan ve bütün nimetlerden Allah için harcayın.
-Göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri sadaka diye vermeyin.
-Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Şeytana uymayın.
-Şeytan çirkinliği ve hayâsızlığı emreder; ona uymayın.
-Kendisine hikmet verilene büyük bir hayır verilmiştir.
-Allah için her ne harcarsanız Allah onu bilir.
-Sadakalar açıktan da verilebilir.
-Sadakaları gizliden vermek hem daha hayırlı hem de günahlara kefarettir.
-Hayır, olarak ne harcarsanız bu sizin içindir.
-Sadece Allah rızasını kazanmak için harcayın.
-Mallarınızı gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayın.
-Faizden uzak durun.
-Alışveriş helal faiz haramdır.
-Faizli malı Allah mahveder, sadakaları ise arttırır.
-Allah günahkâr nankörleri sevmez.
-Salih amel işleyin.
-Namaz kılın.
-Zekât verin.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Faiz Allah ve resulüne savaştır.
-Faizde kazanan başkasına haksızlık etmiş olur.
-Size borçlu olan kişiye mühlet verin.
-Size borçlu olan kişi muhtaç durumda ise onu olmamanız daha hayırlıdır.
-Allah’a döndürüleceğiniz günden sakının.
-Herkese karşılığının verileceği ve asla adaletsizlik yapılmayacağı günden sakının.
-Borç işlemlerinizi şahitler ile birlikte yazın.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Allah insanlara öğretmektedir.
-Şahitliklerinizi gizlemeyin.
-Her şey Allah’ındır.
-Allah sakladığınızı da açıkladıklarınızı da bilir.
-Allah’a iman edin.
-Meleklere İman edin.
-Kitaplara iman edin.
-Peygamberlere iman edin.
-Peygamberleri birbirinden ayırmayın.(Hepsinden örnekler çıkarmaya bakın)
-Dönüş Allah’adır unutmayın.
-Herkes gücü nispetine sorumludur.
-Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına-kötülük ise kendi zararınadır.
-Allah’tan başla ilah yoktur.
-Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için azap vardır.
-Hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz.
-Allah insanı rahimde dilediği gibi şekillendirir.
-Allah’tan başka ilah yoktur.
-Muhkem yani hüküm bildiren ayetler kitabın anasıdır.
-Müteşabih ayetlere Selim akıl ile yaklaşmak gerekir.
-Kalplerinde eğrilik olanlar fitne için müteşabih ayetleri kullanırlar.
-Akıl sahipleri düşünsün ve ibret alsın.
-Cehennem ne fena yataktır.
-Allah yolunda olanları Allah destekler.
-KADINLAR, OĞULLAR-YÜK YÜK ALTIN VE GÜMÜŞ, ATLAR, DAVARLAR, EKİNLER sizin şiddetle arzuladığınız şeylerdir. Bunlara karşı dikkatli olun. Bunlarda sizin için fayda vardır ancak asıl önemli olan cennettir.
-Allah katında din İslam’dır.
-İhtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düşmeyin.
-Adaleti emredenleri öldürmeyin.
-Allah’ın kitabına hüküm için çağırıldığınızda yüz çevirmeyin.
-Uydurula gelen şeyler din konusunda sizi aldatmasın.
-İnsanların bir araya toplanacağı gün kimseye haksızlık edilmez.
-Müminler müminleri bırakıp inkârcıları dost edinmesinler.
-İçinizde gizlediğinizi de Allah bilir.
-Allah’ı seviyorsanız peygamberin yoluna uyun.
-Alllah’a ve peygambere itaat edin.
-Allah’tan başka ilahlar edinmeyin. İnsanları ilahlar edinmeyin.
-Bilginiz olan şey hakkında konuşun.
-Allah müminlerin dostudur.
-İslam’dan başka din-yaşam tarzı arayanlar hüsrana uğrayacaktır.

Bu yazı toplam 351 defa görüntülendi.
Entropi Logo