1. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Münafıklardan olmayın.
-Kendinizi kandırmayın.
-Hidayete karşılık sapıklığı satın almayın.
-Hakikat karşısında ve hayatta SAĞIR-DİLSİZ VE KÖR olmayın.
-Allah’a kulluk edin ve ona karşı gelmekten sakının.
-Allah’a ortak koşmayın. Devamını oku


2. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Doğu da batı da Allah’ındır.
-Biz vasat ümmet olarak insanlara şahit ve bize de peygamber şahittir. Yani İslam Ümmeti orta ümmet olarak örnek olmalıdır.
-Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
-İlimden sonra arzu ve keyiflere uymak zalimliktir.
-Bile bile gerçeği gizlemeyin.
-Hak ancak Allah’tandır. Devamını oku


3. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği günden (kıyamet) sakının.
-Allah yolunda harcayın.
-İnkâr edenler-kâfirler zalimlerdir.
-Allah’tan başka ilah yoktur.
-Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır.
-Allah insanların yaptıklarını ve yapacaklarını bilmektedir. Devamını oku


4. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcayın.
-Allah’a karşı yalan uydurmayın! bu zalimliktir.
-Hakka yönelmiş İbrahim (a.s) gibi olun.
-Allah’a ortak koşmayın.
-KÂBE; İlk ev, ilk ibadethane, Alemlere RAHMET, HİDAYET KAYNAĞI’dır.
-Gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın kullar üzerindeki hakkıdır. Devamını oku


5. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Hepiniz birbirinizdensiniz. Birbirinizi ötekileştirmeyin.
-Tövbe edin. (günahları terkedip dönüş yapın)
-Şehvetlerinize uymayın. Sapıtmayın.
-İnsan zayıf yaratılmıştır.
-Mallarınızı aranızda batıl yollar ile yemeyin.
-Ticaret ile uğraşın, haksızlık peşinde koşmayın. Devamını oku


6. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Size yapılan kötülüğü affedin.
-Peygamberleri birbirinden ayırmayın.
-Allah’a inanıp Peygambere inanmamazlık yapmayın.
-Buzağıyı tanrı edinmeyin (Sevdiğiniz, meylettiğiniz, arzu duyduğunuz, önem verdiğiniz şeyleri)
-İnsanları Allah yolundan alı koymayın.
-Faiz almayın ve vermeyin. Devamını oku


7. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Salihlerle birlikte olun.
-Cennetin ve cehennemin varlığını unutmayın.
-İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapın.
-Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın.
-Sınırları aşmayın.
-Allah haddi aşanları sevmez. Devamını oku


8. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Bilmeyenlerden olmayın.
-Düşmanınız olan insan ve cin şeytanlarına uymayın.
-Birbirinizi aldatmak için yaldızlı laflar söylemeyin ve söyleyenlere aldanmayın.
-Allah Kur’an’ı hak olarak indirmiştir.
-Allah’tan başka hakem mi arıyorsunuz.
-Şüphecilerden olamayın. Devamını oku


9. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Büyüklük taslamayın.
-Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır.
-Yalnız Allah’a tevekkül edin.
-İman edin ve Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Sözünüzde durun.
-Yoldan çıkmışlardan olmayın. Devamını oku


10. Cüzden Mesajlar

Yorumlar »

-Gevşemeyin.
-Allah sinelerin özünde olanı bilir.
-Bütün işler Allah’a döndürülür.
-Bir toplumda çatıştığınız zaman sebat edin.
-Allah’ı çokça anın.
-Allah’a ve resulüne itaat edin. Devamını oku


Entropi Logo