2. Cüzden Mesajlar

-Doğu da batı da Allah’ındır.
-Biz vasat ümmet olarak insanlara şahit ve bize de peygamber şahittir. Yani İslam Ümmeti orta ümmet olarak örnek olmalıdır.
-Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
-İlimden sonra arzu ve keyiflere uymak zalimliktir.
-Bile bile gerçeği gizlemeyin.
-Hak ancak Allah’tandır.-Şüphe edenlerden olmayın (sorgulayın, inancınızı ve bilginizi şüpheye teslim etmeyin)
-Herkes için bir yol vardır. Allah herkesi bir araya getirir. Önemli olan fikri ayrılıklar değil temel esaslara bağlı hareket etmektir.
-Hayırlarda koşun, yarışın.
-Yönünüz Mescid-i haram olsun.
-Allah işlediklerimizden haberdardır.
-Kıblemiz Mescid-i Haram(kabedir).
-Zalimlerden korkmayın Allah’tan korkun.
-Yalnız Allah’tan korkun ki Allah üzerinizdeki nimetini tamamlasın ve sizi doğru yola ulaştırsın.
-Peygamberler insanlar arasından seçilmiş, Allah’ın ayetlerini okuyan insanları kötülüklerden sakındıran, kitap ve hikmeti öğreten, bilmediklerini insanlara öğreten kişidir.
-Allah’ı anın ki O da sizi ansın.
-Şükredin nankörlük etmeyin.
-Sabredin.
-Namaz kılın.
-Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.
-Allah sabredenlerle beraberdir.
-Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin.(Misyonları yaşamaktadır, onları örnek alın.)
-İnsanlar korku ile açlık ile mallardan eksiklik ile canlardan eksiklik ile ürünlerden eksiklik ile imtihan edilecektir.
-Sabredenler müjdelenmiştir.
-Musibetler karşısındaki tavrımız; ‘biz şüphesiz Allaha aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz’ olmalıdır.
-Tövbe edin.
-Kendinizi düzeltin.
-Allah’ın ayetlerini inkâr edenlere Allah lanet eder.
-İlahımız olan Allah tektir. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman Rahimdir.
-İbretler vardır, çıkarılacak dersler vardır, mesajlar vardır, düşünenler için deliller vardır;
Göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün birbirini takibinde, denizdeki yararlı şeylerde, gemilerde, toprağı dirilten yağmurda, yeryüzündeki canlılarda.
-En çok Allah’ı sevmeliyiz.
-Sevgide Allah sevgisinin önüne başka şeyleri geçirmek şirktir.
-Kıyamet gününde hesaba çekileceğimiz zaman hiçbir yardımcımız ve destekçimiz olmaz, yalnızız.
-Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin.
-Şeytanın izinde yürümeyin.
-Şeytan apaçık düşmanınızdır.
-Şeytan insanlara kötülüğü, hayâsızlığı, Allaha karşı bilmediğimiz şeyleri söylemeyi emreder.
-Atalarımızın bize bıraktıkları şeylere uymaktansa Allah’ın indirdiğine uyun.
-Hak, Hakikat, ilim karşısında sağır, dilsiz, kör ve anlayışsız olmayın.
-Allah’a kulluk edin.
-Rızıkların iyi ve temiz olanlarından yiyin.
-Şükredin.
-Allah insanlara leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kılmıştır.
-Allah’ın kitabının bir kısmını gizleyip değiştirmeyin.
-Hidayeti satıp sapıklığı satın almayın.
-İYİLİK;
Allaha, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmektir. Malı olan sevgisine rağmen yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyene, kölelere vermektir.
-Namazı kılın.
-Zekâtı verin.
-Sözünüzü yerine getirin, anlaşmalarınıza sadık olun.
-Zor zamanlarda sabredin.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Öldürülenlere adil karşılık olan kısası uygulayın.
-Adil karşılık olan kısasta insanlar için hayat vardır.
-Geride miras bırakanlar vasiyetlerini yazsınlar.
-Allah karşı gelmekten sakının.
-Oruç size farz kılındı.
-Hasta ve yolcu olanlar oruç tutmayabilir. Mazeretleri ortadan kalkınca tutmalıdırlar.
-Oruç tutmaya hiç gücü yetmeyen zenginlerin fidye vermesi gerekir.
-Kur’an hidayet rehberi, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran, apaçık deliller içeren bir kitaptır.
-Kur’an ramazan ayında indirilmiştir.
-Allah insanlara kolaylık diler, zorluk dilemez.
-Allah insanlara yakındır.
-Allah dua edenin duasına icabet eder.
-Doğru yolu bulmak için Allah’ın davetine uymalıyız.
-Oruç tuttuğumuz günlerin gecelerinde cinsel ilişki helaldir.
-Allahın koyduğu sınırlara YAKLAŞMAYIN.
-Allah sakınmamız için ayetlerini açıklar.
-Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin.
-Rüşvet yemeyin ve rüşvet vermeyin.
-İyi, güzel davranışlar yapın.
-Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda sizde savaşın.
-Aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez.
-Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır.
-Zulüm ve baskı kalkıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar savaşın.
-Düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Mallarınızı Allah yolunda harcayın.
-Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın.
-İyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapın ki Allah bunu sever.
-Allah için hacca ve umreye gidin.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Ahiret için azık toplayın.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yasaktır.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Allah’ın huzurunda toplanıp hesap vereceğinizi unutmayın.
-Ekini ve nesli yok etmeyin.
-Allah bozguncuları sevmez.
-Şeytanın adımlarını izlemeyin.
-Şeytan insana apaçık bir düşmandır.
-Barış ve güvenliğin tarafında olun.
-Apaçık deliller varken yan çizmeyin.
-Bütün işler Allah’a döndürülür.
-Dünya hayatının süsüne aldanmayın.
-Alay etmeyin.
-Sıkıntı, cefa, keder çekmeden cennete girebileceğinizi sanmayın.
-Doğru sorular sorun.
-Harcayacağınız malları anne baba, akrabalar, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar için harcayın.
-Bazı şeyler vardır ki sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Bazı şeylerde vardır ki sizin için kötü iken siz onu seversiniz.
-Allah bilir siz bilmezsiniz.
-Allah için hicret edin.
-Allah için cihat edin.
-İhtiyacınızdan arta kalandan Allah yolunda harcayın.
-Dünya ve ahiret hakkında düşünün.
-Müşrik kadın ve erkeklerle evlenmeyin.
-Allah ayetlerini açıklar ki düşünüp öğüt alalım.
-Adet dönemleri cinsel ilişkiden uzak durun.
-Allah çok tevbe edenleri sever.
-Allah temizlenenleri sever.
-Allahın huzuruna varacağınızı bilin.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Kötülük yapmak, takvadan uzak durmak, insanlar arasına düşmanlık sokmak konusundaki yeminler geçersizdir.
-Kasten yaptığımız yeminler dışındaki yeminlerden sorumlu değiliz.
-Allahın koyduğu sınırları aşanlar zalimlerdir.
-Allah anlayan bir toplum için açıklamalar yapar.
-Allah’ın ayetlerini eğlenceye almayın.
-Allah kitabı öğüt almamız için indirmiştir.
-Yaşanan şeylerdeki ve varlıklardaki hikmeti hatırlayın.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Allah yapmakta olduklarınızı görür ve bilir.
-Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir.
-Allaha karşı gelmekten sakının.
-Namazınızı devamlı şekilde kılın.
-Allah gönülden boyun eğin.
-Düşünmemiz için Allah ayetlerini açıklamıştır.
-Allah insanlara lütuf ve ikram sahibidir.
-Şükredin.
-Allah yolunda savaşın.
-Allaha döndürüleceğinizi unutmayın.
-Önce Allahtan rahat rahat isteyip sonra istediğiniz yerine gelince yan çizmeyin.
-Galibiyet Allahın izni ile büyük ve güçlü topluluğa karşı da olur.
-Allah sabredenlerle beraberdir.
-Allahın insanların bir kısmı ile diğerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu.

Bu yazı toplam 466 defa görüntülendi.
Entropi Logo