Kaç Türlü Şehitlik Vardır?

 1. 5 vakit namaz kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir. [Tergib-i Hadimi]
 2. İlim öğrenirken ölen şehiddir. [Hatib]
 3. Allahü Teâlâdan, ihlasla şehidlik isteyen, yatağında ölse de şehid olur. [Müslim]
 4. Aşık olup, aşkını gizleyip ve iffetini koruyup ölen şehid olur. [Hakim]
 5. Abdestli yatıp da ölen şehiddir. [Deylemi]
 6. Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehiddir. [İbni Asakir]
 7. Hamile iken, doğumda veya lohusa iken ölen kadın şehiddir. [Taberani]
 8. Cuma günü veya gecesi ölen, şehid olur, kabir azabından kurtulur. [Ebu Nuaym]
 9. Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehid olarak ölür. [Taberani]
 10. Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır. [Hakim]
 11. Terkedilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, 100 şehid sevabı vardır. [Hakim]
 12. Misafir, bir müminin evine girince, onunla bin bereket ve bin rahmet girer. O ev halkının günahları, denizlerdeki köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsa da affolur. Herbirine 1000 şehid sevabı verilir. Misafirin yediği her lokma için 1 hac ve umre sevabı yazılır ve onlar için Cennette bir şehir inşa edilir. [Nisab-ül ahbar]
 13. Allahü Teâlânın emirlerine uygun ticaret yapanlar. [Tirmizi]
 14. Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölenler. [İbni Asakir]
 15. Devamlı olarak müdara edenler, insanlarla iyi geçinenler. [Deylemi]
 16. Gıda maddelerini ucuza satanlar. [Deylemi]
 17. Günde 20 kere ölümü düşünenler. [İhya]
 18. Yol kesiciler, şehir eşkıyası (anarşistler) tarafından öldürülenler. [Taberani]
 19. Hayvandan düşüp ölenler. [İ. Süyuti]
 20. Zimmilerin, can, mal ve namusunu müdafaa ederken öldürülenler. [Ramuz]
 21. Haksız olarak, zulümle hapsedilip ölenler. [İ. Süyuti]
 22. Allah rızası için müezzinlik ederken ölenler. [İ. Ahmed]
 23. Soğukta gusledip ölenler. [İ. Hasan]
 24. Sara hastalığından, taundan (vebadan), koleradan, veremden, zatülcenbden, sari hastalıklardan, şiddetli öksürükten, ishalden ve bazı iç hastalıklardan ölenler. [S. Ebediyye]
 25. Her sabah-akşam üç kere “Euzü billahissemiilâlimi mineş-şeytanirracim” ile Haşr suresinin son 2 ayetini okuyanlar. [Taberani]
 26. Ehl-i sünnet itikadını ve namazı tadil-i erkan ile kılmayı meydana çıkaranlar. [Mektubat-ı Rabbani]
 27. Duha namazı kılanlar, her ay üç gün oruç tutanlar, yolculukta vitir namazını terk etmeyenler, her gece Yasin okuyanlar, helal kazanıp çoluk çocuğuna ibadet yapmaları için çalışanlar, her gün 25 kere “Allahümme barik li filmevt ve fi-ma bad-el-mevt” okuyanlar, ölüm hastalığında, 40 kere “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü min-ez-zalimin” okuyanlar. [Redd-ül-muhtar]
 28. Namazda iken ölenler. [Abdurrezzak]
 29. Peygamber  Efendimize günde yüz kere salevat getirenler. [Taberani]
 30. Altmış yaşını geçip, beş vakit namaza devam edenler. [Cennet Yolu İlmihali]

 

Not: Tabii ki bu müjdeler sadece iman edenler içindir.

 

Bu yazı toplam 3909 defa görüntülendi.
Entropi Logo