Geceleyin 5 Şeyi Yapmadan Uyuma

Peygamber (s.a.v) efendimiz, Hazret-i Ali’ye buyurdular ki: Yâ Ali!  Şu 5 şeyi yapmadan yatma!

  1. Kur’ân-ı kerîmin hepsini okumadan
  2. 4000 dirhem sadaka vermeden
  3. Kâbe’yi ziyaret etmeden
  4. Cennette yerini hazırlamadan
  5. Küs olduğun biriyle barışmadan

Hazret-i Ali; “Yâ Resûlallah! Bu nasıl olur?” diye sorunca, buyurdular ki:

  1. 3 İhlâs okumak, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek gibidir.
  2. 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşittir.
  3. 10 defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyarete eşittir
  4. 10 defa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir
  5. 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir..

 

Bu yazı toplam 1955 defa görüntülendi.
Entropi Logo