12. Cüzden Mesajlar

-Allah’tan başkasına kulluk etmeyin diye size kitabı açıkladık.
-Allah’tan bağışlanma dileyip ona tövbe edin.
-Dönüşünüz ancak Allah’adır.
-Allah gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilir.
-Allah kalpleri hakkıyla bilir.
-Yeryüzünde hiçbir canlı yok ki rızkı Allah’a ait olmasın.-Hangimizin daha güzel amel edeceğini göstermek için Allah bizi imtihan ediyor.
-Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz.
-Ümitsiz ve nankör olmayın.
-Şımarıp böbürlenmeyin.
-Peygamber ancak bir uyarıcıdır.
-Kur’an Allah’ın ilmi ile indirilmiştir.
-Allah’tan başka ilah yoktur.
-Kim yalnız dünya hayatını ve ziynetini isterse ona o verilir. Ancak onlar için ahrette azap vardır.
-Kim Allaha karşı yalan uydurandan daha zalimdir.
-Allah yolundan alıkoymayın.
-Allah yolunu eğri ve çelişkili göstermeye çalışmayın.
-Allah’ı aciz bırakamazsınız.
-Allahtan başka sığınacak bir yardımcınız yoktur.
-Ziyana uğrayanlardan olmayın.
-Uydurmakta olunan şeylerden uzak durun.
-İman edip Salih amel işleyin ve RABBİNİZE GÖNÜLDEN BAĞLANIN.
-Düşünün.
-Allahtan başkasına kulluk ve ibadet etmeyin.
-Düşünün.
-Peygamberler gaybı bilmez.
-Alay edenlerden olmayın.
-Hakkında bilgi, olmayan şeyi istemeyin.
-Gayb ancak vahiy ile bilinir.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Allah’a kulluk edin.
-Akılınızı kullanmayacak mısınız?
-Rabbinizden bağışlanma dileyin.
-Günahkarlardan olmayın.
-Allah’a kulluk edin.
-Yeryüzünün imarı ile görevli olduğunuzu unutmayın.
-Allahtan bağışlanma dileyin.
-Tövbe edin.
-Allah yakındır ve dualara cevap verir.
-Atalarınızın babalarınızın dinine uymayın.
-İbrahim gibi yumuşak huylu, çok içli ve Allaha yönelen kimseler olun.
-Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın, adaletle yapın.
-İnsanların mallarını haksız yollarla almayın.
-Bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
-Helal kazanç elde edin.
-Başkalarına yasakladığını kendinize de yasaklayın.
-Bağışlanma dileyin, tövbe edin.
-Allah’ı bırakıp ta taptıklarınız size bir yarar sağlamaz.
-Ahiret azabından korkun ve ibret alın.
-Kur’an hakkında şüphe edenlerden olmayın.
-Dosdoğru olun.
-Hak ve adalet ölçülerini aşmayın.
-Zulmedenlere meyletmeyin.
-Namaz kılın.
-İyiliklerle birlikte kötülükleri giderin.
-Öğüt alın.
-Sabredin.
-Allah iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları mükâfatlandıracaktır.
-Bozgunculuk yapmaktan uzak durun.
-Şımarıp refahın ardına düşmeyin.
-Salih ve ıslah edicilerden olun.
-Kuran hak ve müminlere öğüt-hatırlatmadır.
-Kuran apaçık bir kitaptır.
-Kuran üzerine akıl erdirin.
-Kıssaların en güzeli Yusuf kıssasıdır.
-Şeytan insanın apaçık düşmanıdır.
-Salih kimseler olun.
-Güzel bir sabırla sabredin.

Bu yazı toplam 74 defa görüntülendi.
Entropi Logo