Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın Bilinmeyen İcraatları

 •  İlk defa elektriği, gazı getiren, ilk modern eczanemizi açtıran,
 • İlk otomobili getiren, 5000 km kara yolunu yaptırtan,
 • Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran,
 • Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran (Haydarpaşa Tren İstasyonunu da tabi),
 • İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektiren,
 • Arkeoloji müzeciliğini başlatan,
 • Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez sokan,
 • Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini (İst. Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtıran,
 • Polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan, (14 yıl içinde basılan 4000 kitaptan sadece 200 kadarı dinle ilgili idi.)
 • Okullara (Hıristiyan okulları dahil) gönderdiği emirde Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen,
 • Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldıran,
 • Paris’te İslam Külliyesi kuran !
 • Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirende, hastaneleri ziyaret edip hastaların ihtiyaçlarını soranda, sarayın bahçesinde bile hastalara hizmet ettirtende !
 • Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri alanda O !
 • Israrla yerli kumaş giyen, Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuran,
 • Ziraat Bankasını kuran, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtıran,
 • Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını,
 • Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetleri moda eden,
 • Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen,
 • Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtan,
 • Ermeni Onnik’in mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırtan,
 • Biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis eden,
 • Modern matbaa makinelerini Türkiye ye getirten,ücretsiz kitap dağıttıran, 6 bin kitabın çevrilmesini sağlayan, Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlayan (10 bini el yazmasıdır),
 • Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar veren,
 • Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektiren,
 • Bizim Hekimbaşı çöplüğü dediğimiz yerde gül yetiştiriciliği yaptıran da (Isparta’daki gül yetiştiriciliği de O’nun öncülüğünde başlamıştır),
 • Türkiye’nin bir çok yerinde saat kuleleri yaptıranda O dur! (İzmir, Dolmabahçe..),
 • Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları gönderen,
 • Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatan,
 • Yalova Termal kaplıcalarını kurduran, Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtan, Bursa’nın bir köyünde bile çeşme yaptırabilen O dur. (Sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır),
 • Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera izleyen,
 • Sarayda müzik okulu kurduran, çocuklarına piyano çaldırtan, hatta sarayda kızlar bandosu oluşturan,
 • Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven,
 • Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katili affedip Avrupa da hafiyelik yapmaya gönderen de O dur.
 • Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütleyen, Çinin göbeği Pekinde Hamidiye Üniversitesini kurdurtan da,
 • Beş vakit namazını aksatmadan kılan, hiçbir evrakı abdestsiz imzalamayan (hatta yere bile basmayan [yatağının dibinde teyemmüm tuğlası bulunduruyordu]),
 • Yeni gemiler alan, toplar (çanakkale savaşımızdaki çoğu top), tüfekler getirten de !
 • Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize getiren de O dur !
 • Kiliselere, sinagoglara yardım eden (hatta Vatikan da kilise yapılmasına bile yardım eden),
 • Peygamberimize, dinimize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları kaldırtan (Fransa-İngiltere-Roma-ABD) (Bir piyes için bile Alman İmparatorunu devreye sokmuştur),
 • ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddeden, İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturan,
 • İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdiren (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir),
 • Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami koyduran,
 • Çocuk hastanesi (Şişli Etfal Hastanesi) açtıran,
 • Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atayan, parasını cebinden ödediği yerde kabir yaptırtan,
 • Posta ve Telgraf teşkilatını kurduran (Sirkeci Büyük Postane binası)…
 • Abdülhamit ve Abdülmecid (dünyanın ilk torpido atan denizaltısı) adında denizaltılarımızı Taşkızak tersanesinde yaptırtan da (üstelik kendi cebinden), O !
 • İlkokulu zorunlu tutan (kız ve erkeklere), İlk kız okullarını açtıran, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa gecen,
 • Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptıran (32 tane) (ör. şimdiki adı ile Bursa Çelebi Mehmet okulu), Kız Öğretmen Okullu açan (Daarül Malumat),
 • Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptıran (Mesela sadece Sivas’taki ilkokul sayısı 1637), okuma yazma oranının 5 kat arttıran, (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu. Sadece Anadolu da 14 bin ilkokul vardı)
 • Orta okul (Rüşdiye) sayısı 619 çıktı, Fransızca dersleri konuldu,
 • Lise eğitimi için İdadiler açan (109 tane), (İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi)
 • İstanbul’da Darülfünün (Üniversite) açan,
 • Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuran,
 • Ayrıca Deniz Mühendis Okulu,
 • Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası),
 • Kuleli Askeri okulu,
 • Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okulları yani),
 • Askeri Baytar Okulu,
 • Kurmay Okulu,
 • Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi),
 • Mekteb-i Tıbbıye-i (Marmara Ünv. Tıp Fakültesi),
 • Mekteb-i Hukuk,
 • Ziraat ve Baytar Mektebi,
 • Hendese-i Mülkiye (Yüksek Mühendis Okulu),
 • Daarül Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu),
 • Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu),
 • Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu),
 • Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Fakültesi),
 • Hamidiye Ticaret Mektebi (İktisadi ve Ticari ilimler akademisi),
 • Aşiret Mektebi (Osmanlılık fikrini yaymak için),
 • Bursa’da İpekböçekçiliği okulu,
 • Dilsiz ve Âmâ Okulu,
 • Bağcılık ve Aşıcılık Okulu,
 • Orman ve Madencilik Okulu,
 • Polis Okulu onun tarafından kurulmuştur.
 • Unutmadan bi de Ankara’da ÇOBAN OKULU var.
 • Dünyanın ilk Deniz altısı, onun talimatıyla üretildi.

 

Bu yazı toplam 2122 defa görüntülendi.
Entropi Logo