Çin Astrolojisi

Yin ve Yang

Bir çok uzakdoğu kültüründe önemli bir yeri olan yin ve yang yine bu kültürlere evreni oluşturan en temel kuvvetlendendir. Bu görüşe göre evren birbirine bağlı bir yapı oluşturur. Bu evrende her şey biribirine göre uyumludur ve düzenlidir. Yin ve yang bu bağlamda hem birbirine karşı hemde birbirinin içinde oluşan dengeler birliğidir. Yin; pasif,uysal ve algılayıcı bir özellik taşır. Ama yang: aktif,saldıragn ve başına buyruk bir etki taşır. Çin astrolojisinde burçlar yin ve yang özelliklerine göre bir düzen taşırlar.

Beş Element

Çin astrolojisini oluşturan temel görüşe göre beş elementin hareket ve değişime tepki veren etkenlerden olduğu düşünülür. Bu beş element hem birbirini yokedebilme hem de kontrol edebilme imkanına sahiptir. Bu beş element sırasıyla; Ağaç(Tahta), Ateş, Toprak ve Maden(Metal) dir.

1 – Ağaç

Bu element hayatın başlangıcı ile ilgili bir elementtir. Duyguları,verimliliği ve üretkenliği simgeler. Yoğun duygusal güç içerir.

2 – Ateş

Sıcaklığın ve değişimin aktif enerjisidir. Tutkulu dinamik ve yerinde duramayan insanları simgeler.

3 – Toprak

Yetişimin ve yapıcılığın elementidir. Besleyip, büyüten ve muhafaza eden enerjileri simgeler. Yeni oluşumlar için zemin hazırlar.

4 – Maden

İletişim ve ilişkilerle ilgili bir elementtir. Zihinsel melankoliyi ve karışıklığı simgeler. Geçmişten kurtululup yeni enerjilere açılmak gerektiğini simgeler.

5 – Su

Hassasiyet ve duyuların sakin elementidir. Sanat ve müziğin derinliklerine seslenen yaratıcı enerjilerin beslendiği ana enerji kaynağını gösterir.

Çin Burçlarının Özellikleri

Fare Burcu

Canlı dinamik insanlardır, eğlenceyi severler, anlayışlılardır. Bilgili ve kültürlüdürler. Her konuda araştırma yapmayı severler. Dostluğa önem verirler ama yinede insanlara karşı mesafelidirler. Para konusunda başarılı insanlardır. Ama doğru yerlerde para harcama konusunda problemli olabilirler.

Ağaç Etkisinde Fare: Dış görününe önem veren bir insandır. Son derece büyük bir egosu vardır. Giriştiği işlerde başarılıdır. Sosyal olarak sıkılgandır.İyi dostu çok azdır. İnsanları çok sevsede onlara kolay kolay açılamaz.

Ateş Etkisindeki Fare: Çok enerjik ve çalışkandır. Reddedilmeye dayanamaz. Enerjisini iyi kullanmasını öğrenmesini gerekir. Çok zeki ve entellektüeldir.

Toprak etkisindeki Fare: Hayatın önüne çıkardığı engelleri kolayca aşabilecek güce sahiptir. Önyargılı olabilir. Bazı kişileri acımasızca yargılayabilir. Kendisini çok çalışkan bir insan olarak tanımlar.

Maden Etkisindeki Fare: Çok iyi organizasyon insanıdır. Mükemmelliyetçidir. Başkalarında gördüğü eksiklikleri hemen düzeltmek ister. İç güdüleri kuvvetlidir.

Su Etkisindeki Fare: Şık kıyafetler giymeyi sever. Lüks ve konfordan hoşlanır. Sağlığına ve beslenmesine dikkat eder

Manda Burcu

Biraz eski şeylere bağlı insanlardır. Her detayı izler ve inceler. Her konuda çeşitli parametrelere önem verir. Sessiz bir gözlemcidir. Manda insanı genelde uyumlu bir insandır. Kızdırıldığında intikam alabilir. Düzenlidir. Herşeyi ayırır ve katagorize eder. Somut kavramlardan hoşlanır. Deneyimlerini insanlara anlatmayı sever.

Ağaç Etkisindeki Manda: Çok çalışkandır. Üstünlük kazanmayı sever. Gerekirse güç ve başarı için başkalarını üzebilir. Tek başına çalışmayı sever.

Ateş Etkisindeki Manda: Çok dinamik ve aktiftir. Hiç bir şeyden korkmaz. Başkalarının sözü onu etkilemez. İyi bir insandır ama incelikten yoksundur.

Toprak Etkisindeki Manda: Çalışkan bir insandır. Cesurdur. Güç ve otorite sever. Ama aynı zamanda sevimlidir.

Maden Etkisindeki Manda: Karizması ve çevresine yaydığı enerjisiyle etkileyici bir atmosfere sahiptir. Büyük hayalleri vardır ama bunları çalışarak başarır.

Su Etkisindeki Manda: Durgun ve düşünceli bir tabiatı vardır. Doğal ortamları sever. Ailesine çok düşkündür. İnsanların dertlerini dinler ve onlara yardım eder.

Kaplan Burcu

Yaşam enerjisiyle dolu insanlardır. Maceracı bir kişiliğe sahiptirler ve zorlu mücadeleleri severler. Onları için ne tehlike ne de bilinmeyen bir engel teşkil etmez. Nedenselliğe değil de, daha çok kalplerinin söylediğine göre davranırlar. Gayretleri diğer insanları da motive eder. Rutin işleri hiç sevmez ve hareketli projelerde bulunmayı yeğlerler. Hemen herşeyde aşırı uçlarda bulunurlar. Tutku ve hırs hayatlarının her bir gününe hükmeden unsurlardır. Eğer birisi kaplan burcu insanının özgürlüğünü elinden almaya çalışırsa çıldırırlar. En büyük hataları çok tepkisel olmalarıdır.

Karizmatikdirler, lider özellikleri vardır ve insanları tıpkı bir maestro gibi yönlendirmeyi çok iyi becerirler. Eğer organize olmayan bir işe girerlerse çıldırmaları içten bile değildir. İş konularında hep yeni şeylerle ilgilenmeyi severler, zaten keşfedilmiş yerler onlara göre değildir. Salt mantıkla hareket etmez, sezgilerini de işe dahil ederler.

Para konusuna önem veren, ama parayı sadece hırslarını ve tutkularını karşılamak amacıyla isteyen kişilerdir. Cömertlikleri sınır tanımaz. Risk almaktan çok hoşlanırlar ve sezgileri genel olarak onlara aldıkları risklerde yardımcı olur.

Aşk konusunda da tıpkı tüm hayatlarında olduğu gibi çok cesurdurlar ve oldukça da romantik insanlardır. Tıpkı beyaz atlı bir şövalye gibi (neden beyaz atlı prenses olmasın?) olmak isterler. Balkonlara tırmanıp prensesi kurtarmak tam onlara göredir. Ancak eğer karakterlerinin uyuşmadığı ve biraz pasif insanlarla beraber olurlarsa biraz çabuk bıkarlar. Onların aşk felsefesi şudur : “Biri gider…diğeri gelir!”

Tavşan Burcu

Korunaklı yerlerde dolaşmayı sever. Pek olaylara karışmayı sevmez. Eski kurallara sadık kalırlar. Dürüst insanlardır. Aile problemleri onlara sorun yaratabilir. Gizlice ve ustaca plan yapmasını severler. Nazik insanlardır. Sosyal çalışmaları severler ama katılımları sınırlıdır. Gürültüden ve karışıklıktan uzakta yaşamayı tercih ederler.

Ağaç Etkisinde Tavşan: Kendine karşı yapılan haksızlıklara pek ses çıkarmaz. Ama duygusal uyumu bozulduğunda onunla iletişim kurmak zorlaşır. Eli açık insanlardır.

Ateş Etkisinde Tavşan: Dahi bir özelliğe sahiptir. Büyük eserler yaratabilir. Sezgileri kuvvetlidir. Biraz ben merkezcidir.

Toprak Etkisinde Tavşan: Gözlem yeteneği sonsuzdur. Eleştirel bir insandır. Hayata karşı gerçekçi bir bakış açısı edinmesi gerekir.

Maden Etkisinde Tavşan: Tedbirli bir insandır. Riske girmek istemez. Sözü son derece önemlidir. Sadık ve dürüstdür. Sezgileri kuvvetlidir.

Su Etkisinde Tavşan: Lüks ve konfor sever. Evinde antika eşyaları sever. Çekici ve nazik bir insandır. Çok iyi bir konuşmacıdır. Hikaye anlatmayı sever.

Ejderha Burcu

Herkesin dikkatini çeken bir kişidir. Yüksek sesle konuşur. Hükmetmeyi sever. Maceracı bir ruha sahiptir. Kendini göstermekten hoşlanır. Zor durumlarda olayları çözer ve kriz dönemlerinin insanıdır.

Ağaç Etkisinde Ejderha: İyi niyetli ve sıcak kanlı bir insandır. Barışçıl bir ruhla insanlara şifa ve enerji dağıtır. Eğlenceyi sever.

Ateş Etkisinde Ejderha: Lider ve karizmatiktir. Enerjik ve atılgan özellikler taşır. Etkileyicidir. Doğru tavsiyelerde bulunur.

Toprak Etkisinde Ejderha: Övülmek ve devamlı ilgilenilmesini ister. Herkesin ilgisini çeken bir özelliğe sahiptir. Ün ve şöhret ister.

Maden Etkisinde Ejderha: Çok hırslıdır. Uzak diyarlara seyahat etmek ister. Aldığı her işi bitirir. Öfkesini kontrol etmesi oldukça zordur.

Su Etkisinde Ejderha: Kendi içinde çelişkilere sahip olabilir. Sezgileri kuvvetlidir. Aşk ve sevgi onun için önemlidir. Çok yeteneklidir.

Yılan Burcu

İnsanları büyüleyici kişiliği ile etkiler. Giyim onun için önemlidir. Süslü ve güzel konuşmalar yapmayı sever. Sözünü mutlaka tutar. Sorunlara karşı biraz dayanıksızdır. Ama yinede kritik durumlarda soğuk kanlı davranmasını bilirler.

Ağaç Etkisinde Yılan: Çok iyi konuşur. Aktörlüğe yeteneklidir. Reddedilmekten çok korkar. Pratik davranması için kendisini zorlaması gerekir.

Ateş Etkisinde Yılan: İnce düşünceli ve iyi bir insandır. Hayatında ilk kez gördüğü bir kişiye bile hiç çekinmeden yardım eder.

Toprak Etkisinde Yılan: Çok zeki ve planlı birisidir. Ailesini sever. Aile sorunlarıyla ilgilenmeyi sever. Zor problemleri çözmekte ustadır.

Maden Etkisinde Yılan: Zenginlik peşindedir. Büyük bir yaşam sürmek ister. Kalbi herkese açıktır. Kendi hayatını ve mal varlığını güvenceye almak onun için herşeyden önemlidir.

Su Etkisinde Yılan: Çok hayal kurar. Zamanının çoğunu eski problemlere çözüm bulmaya harcar. Hala çocukluk dünyasının düşleriyle meşguldür. Müzik ve sanatı sever.

At Burcu

At insanını zorla hareket ettiremezsiniz. Kendine özgü davranışları vardır. Enerjik ve hırslıdır. Başkalarının hatalarına tahammül etmesi zordur. İş hayatında gösterdiği bazı uzlaşmaz tavırları olsada yinede iş hayatında çok başarılıdır. Çevresi tarafından sevilip takdir edilmek ister.

Ağaç Etkisinde At: Önyargılı bir insandır. Herkesten üstün bir insan olduğuna inanır. Kendi kendini mükemmel geliştirir. Kendinden daha zeki kişilere dayanamaz.

Ateş Etkisinde At: Hiç bir işi yarıda bırakmaz. Tüm zorluklara karşın sonuna dek tamamlar. İçten bir insandır. Olaylara karşı temkinlidir.

Toprak Etkisinde At: Başkalarına karşı anlayışlıdır. Bir çalışan olarak oldukça yaratıcıdır. Toplumsal faaliyetlere katılmasını sever.

Maden Etkisinde At: İçindeki hassasiyeti gizlemek için sert bir tavır takınır. Düzenli bir insandır. Teknik konularda yeteneklidir.

Su Etkisinde At: Sevdiklerine hediye almayı sever. Etrafında insanların olmasından hoşlanır. Ekip halinde çalışmak ister.

Keçi Burcu

Hayalperest insanlardır. Aile huzuru ararlar. İsteklerini iyilik ve güzellikle. insanları kırmadan elde ederler. Sezgisel yetenekleri güçlüdür. Huzurlu bir ortamda yaşamak isterler. Biraz kaprislidirler. Bir çalışan olarak iyi bir insandır. Yaratıcıdır, çocukları çok sever.

Ağaç Etkisindeki Keçi: Dengeli bir insandır. Yakın çevresinden destek görmek ister. Başarının peşindedir. Özel zevklerine düşkündür.

Ateş Etkisindeki Keçi: Çok tutkulu bir insandır. Çok kabuk kızar ve harekete geçer. Para harcarken dikkatli olmalıdır.

Toprak Etkisindeki Keçi: Tarafsız kararlar verebilme yeteneğine sahiptir. Bu durum bazen onu sevenleri üzer. Önemli konularda gerçeği gizleyerek sessiz kalabilir.

Maden Etkisindeki Keçi: Nazik insanlardır. Çevresindeki insanlardan da aynı nezaketi beklerler. İş hayatında ağır bir tempoyla yükselir.

Su Etkisindeki Keçi: Biraz egoist bir insandır. İlginç konulara ilgi duyar. Kendine karışılmasını istemez. Çevresini çok iyi değerlendirir.

Maymun Burcu

Hareket halinde olmak isterler. Geniş ve ferah ortamlardan hoşlanır. Şakacı bir kişiliğe sahiptir. Sıkıcı konuları ilginç hale getirebilir. Bu insan oldukça çocuksu davranabilir. Bazende bir yetişkin gibi hareketlerde bulunabilir. Dostlara sadık ve bağlıdır.

Ağaç Etkisindeki Maymun: Hayata iyi ve güzel şeyler yaratmak için gelmitir. Sosyal ortamlarda bulunmayı sever. Hareketli bir yaşam tarzı vardır.

Ateş Etkindeki Maymun: Tutkulu ve azimlidir. Yeni deneyimler elde etmek ister. Çok ciddi konularda bile tarafsız bir tavır takınabilir.

Toprak Etkisindeki Maymun: İnsanlarla çok iyi dostluklar kurar. Uysal insanlardır. Duygusal konularda başarılı insanlardır.

Maden Etkis’ndeki Maymun: Düşünceli bir insandır. Yaratıcılığını gizler. Mantık ve sağduyu adamıdır. Tartışmaları sever. Bazı aile sorunları yaşayabilir.

Su Etkisindeki Maymun: Dinamik zekasını bazı gereksiz işler ve işgüzarlık amacıyla kullanabilir. Hep problem ve sorun bekler ve genelde bu konularda aşırı endişelidir ama onlara hemen çözüm bulur.

Horoz Burcu

İlgilendiği konuları açık ve net olarak belirleyen bir insandır. Yolculukları ve macera yaşamayı sever. Kaçamak yanıtlardan, gizli imalardan hoşlanmaz. Kesin ve net olarak sonucu görmek ister. Kendine ait sırları korumak ister. İş yapmak için hazır bir insandır.

Ağaç Etkisindeki Horoz: Sosyal yaşamı sevse de yine de ekip çalışmasında hoşlanmaz. Tek başına çaılışmayı sever.

Ateş Etkisindeki horoz: İç güdüleri oldukça kuvvetlidir. İnatçı bir kişiliğe sahiptir. Yine de konuşkan ve eğlenceli bir insandır.

Toprak Etkisindeki Horoz: Güçlü bir zekaya sahiptir. Hayatında hep gerçek aşkı yaşamak ister. Zarif bir insandır ve espri gücü fazladır.

Maden Etkisindeki Horoz: Katı bir insandır. Diplomasi yeteneği yoktur. Çok iyi sır tutar. Özellikle iş ile ilgili konularda, önemli bilgileri korumakta oldukça başarılıdır.

Su Etkisindeki Horoz: Yetenekli bir insandır. Bir çok konuda ihtiyacı olan şeyleri istemez, sorunları içine atar. Hep daha fazla kazanmak ve başarılı olmak ister.

Köpek Burcu

Düşünceli bir insandır. Herşeyi çok ciddi ve uzun vadeli düşünür. Genellikle utangaç ve çekingendir. Başkalarına yardım etmeye isteklidir ama bu konularda somut bir çaba göstermez. Geri planda çalışmayı tercih edebilir.

Ağaç Etkisindeki Köpek: Sosyal ilişkiler konusunda çok yeteneklidir. Kendi kendini yetiştirmiş bir insandır. Bir kişinin kendisine yalan söylediğini hemen anlar. Biraz sert bir insandır.

Ateş Etkisindeki Köpek: İçten bir insandır. Gereksiz yere bazı angarya işler yüklenebilir. Kendi hatalarını çok iyi farkeder. Öfkesini kontrol etmesini bilir.

Toprak Etkisindeki Köpek: Hassas bir insandır. Yaratıcı yetenekleri vardır. Karmaşadan uzak yaşamak ister. Ailesine bağlı biridir. İnsan ilişkilerinde esnektir.

Maden Etkisindeki Köpek: Azimli, eli açık ve fedakardır. Büyük işler başarmak ister. Ekip çalışmasına inanır. Genelde hırslı bir insandır.

Su Etkisindeki Köpek: Biraz kibirli insanlardır. Gözünden hiçbirşey kaçmaz. Sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelir.

Domuz Burcu

Güvenilir bir insandır. Yumuşak ve kültürlü tavırlarıyla çok çekici bir kişilğe sahiptir. Başkalarından takdir görmek ister. İyilikseverdir. Çocuksu bir karakteri vadır. Önyargısızdır. Misafirlerini çok iyi karşılar. Yemek yemeyi sever. Kavgadan ve açık tartışmalardan kaçar. Eğitim konuları ile ilgilenmeyi sever.

Ağaç etkisindeki domuz: İyi huylu ve düşünceli bir insandır. Kültürel konulara ilgisi büyüktür. Biraz utangaçtır. Evine ve ailesine düşkündür.

Ateş etkisindeki Domuz: Yaratıcı kişileri desteklemeyi sever. Biraz sabit fikirlidir. Olayları perde arkasından yönetmeye özenir. Kendini büyük projelere adamak ister.

Toprak etkisindeki domuz: Açık ve yalın bir insandır. Eleştiri yapmayı sever. Büyük keşifler yapmak ister. Kendi prensiplerine bağlı kalmaktan hoşlanır.

Maden etkisindeki Domuz: Enerjik bir insandır. Sorumluluklarını bilir. Tartışmaktan hoşlanmaz. Sorunları konuşarak çözmeyi dener.

Su etkisindeki Domuz: Yapıcı bir insandır. Sanat ve kültür alanında yeteneklidir. Bu yönünü değerlendirmesi ona bir çok imkanlar kazandırabilir. Disiplinlidir. Ailesine bağlıdır.

 

YIL BURÇ ELEMENT BAŞLANGIÇ – BİTİŞ
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVSAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
FARE
MANDA
KAPLAN
TAVŞAN
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AGAÇ
AGAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
MADEN
MADEN
SU
SU
AĞAÇ
AĞAÇ
ATEŞ
ATEŞ
TOPRAK
TOPRAK
31.01.1900 – 08.02.1901
19.02.1901 – 07.02.1902
08.02.1902 – 28.01.1903
29.01.1903 – 15.02.1904
16.02.1904 – 03.02.1905
04.02.1905 – 24.01.1906
25.01.1906 – 12.02.1907
13.02.1907 – 02.02.1908
03.02.1908 – 21.01.1909
22.01.1909 – 09.02.1910
10.02.1910 – 29.01.1911
30.01.1911 – 17.02.1912
18.02.1912 – 05.02.1913
06.02.1913 – 25.01.1914
26.01.1914 – 13.02.1915
14.02.1915 – 02.02.1916
03.02.1916 – 22.01.1917
23.01.1917 – 10.02.1918
11.02.1918 – 31.01.1919
01.02.1919 – 19.02.1920
20.02.1920 – 07.02.1921
08.02.1921 – 27.01.1922
28.01.1922 – 15.02.1923
16.02.1923 – 04.02.1924
05.02.1924 – 23.01.1925
24.01.1925 – 12.02.1926
13.02.1926 – 01.02.1927
02.02.1927 – 22.01.1928
23.01.1928 – 09.02.1929
10.02.1929 – 29.01.1930
30.01.1930 – 16.02.1931
17.02.1931 – 05.02.1932
06.02.1932 – 25.01.1933
26.01.1933 – 13.02.1934
14.02.1934 – 03.02.1935
04.02.1935 – 23.01.1936
24.01.1936 – 10.02.1937
11.02.1937 – 30.01.1938
31.01.1938 – 18.02.1939
19.02.1939 – 07.02.1940
08.02.1940 – 14.02.1941
27.01.1941 – 14.02.1942
15.02.1942 – 04.02.1943
05.02.1943 – 24.01.1944
25.01.1944 – 12.02.1945
13.02.1945 – 01.02.1946
02.02.1946 – 21.01.1947
22.01.1947 – 09.02.1948
10.02.1948 – 28.01.1949
29.01.1949 – 16.02.1950
17.02.1950 – 05.02.1951
06.02.1951 – 26.01.1952
27.01.1952 – 13.02.1953
14.02.1953 – 02.02.1954
03.02.1954 – 23.01.1955
24.01.1955 – 11.02.1956
12.02.1956 – 30.01.1957
31.01.1957 – 17.02.1958
18.02.1958 – 07.02.1959
08.02.1959 – 27.01.1960
28.01.1960 – 14.02.1961
15.02.1961 – 04.02.1962
05.02.1962 – 24.01.1963
25.01.1963 – 12.02.1964
13.02.1964 – 01.02.1965
02.02.1965 – 20.01.1966
21.01.1966 – 08.02.1967
09.02.1967 – 29.01.1968
30.01.1968 – 16.02.1969
17.02.1969 – 05.02.1970
06.02.1970 – 26.01.1971
27.01.1971 – 14.02.1972
15.02.1972 – 02.02.1973
03.02.1973 – 22.01.1974
23.01.1974 – 10.02.1975
11.02.1975 – 30.01.1976
31.01.1976 – 17.02.1977
18.02.1977 – 06.02.1978
07.02.1978 – 27.01.1979
28.01.1979 – 15.02.1980
16.02.1980 – 04.02.1981
05.02.1981 – 24.01.1982
25.01.1982 – 12.02.1983
13.02.1983 – 01.02.1984
02.02.1984 – 19.02.1985
19.02.1985 – 08.02.1986
09.02.1986 – 28.01.1987
29.01.1987 – 16.02.1988
17.02.1988 – 05.02.1989
06.02.1989 – 26.01.1990
27.01.1990 – 14.02.1991
15.02.1991 – 03.02.1992
04.02.1992 – 22.01.1993
23.01.1993 – 09.02.1994
10.02.1994 – 30.01.1995
31.01.1995 – 18.02.1996
19.02.1996 – 06.02.1997
07.02.1997 – 27.01.1998
28.01.1998 – 15.02.1999
16.02.1999 – 04.02.2000

 

Bu yazı toplam 4643 defa görüntülendi.
Entropi Logo