30. Cüzden Mesajlar

-Yeryüzü bir döşektir
-Dağlar birer kazık
-Uykumuz dinlenme aracı
-Gece örtüdür
-Gündüz çalışıp kazanma zamanıdır
-Yedi kat gök ve güneşin yaratılışını düşün-Yağmur sayesinde yetişen tohumları, bitkileri, bağ ve bahçeleri görün, okuyun
-Sûra üfürülecek, o güne azık hazırlayın
-Hesap gününü ve ayetleri yalanlayanlardan olmayın
-Cennette boş söz ve yalan yoktur.
-O gün RAHMAN’ın izin verdiğinden başkası konuşamaz
-Öldükten sonra dirilmeyi inkar etmek kafirliktir.
-Firavun gibi ilahlık taslamayın
-Azıp sapana ve dünyayı ahirete tercih edene cehennem barınaktır.
-Kıyametin vakti saatini sadece Allah bilir.
-‘Dünyada sadece bir akşam vakti veya bir kuşluk vakti kadar kaldık’ diyenler gibi Kur’an’dan uzak, bereketsiz bir hayat yaşayanlardan olmayın.
-Arınıp temizlenmek ve öğüt almak isteyenden yüz çevirme.
-Bir nutfeden yaratıldığını unutup inkarcı olan insan gibi olmayın
-Yediklerinize bakıp ibret alın
-Kıyamet günü, kardeş, anne, baba, eş ve çocuklardan kaçacak kadar sorumsuzca bir hayat yaşayanlardan olmayın
-Diri diri çocuklarını toprağa gömüp öldürenler gibi, çocuklarınızı manen ölüme terk etmeyin
-İhsanı bol Rabbinize karşı sizi hiçbir şey aldatmasın dikkat edin
-Din günü hiç kimse başkası için bir şey yapamaz, o gün tüm yetki Allah’ındır.
-Ölçü ve tartıyı tam yapın, hile yapmayın
-Bir mal satarken kusurunu gizlemeyin
-Siccin kaydında olmaktan sakının
-Illiyyûn kaydında olanlardan olun
-Cennet nimetlerini düşünün, dünya nimetlerine aldanmayın
-İman edenlerle alay edip gülenlerden olmayın
-Amel defterini sağından alanlar kolay bir hesap verecek (sarp yokuşu tırmanın)
-Kur’an okununca secde (saygı ile boyun bükmek) edenlerden olun
-Allah’a iman ettiler diye işkence ederek mü’minleri öldürüp, tevbe etmeden ölenlere cehennem azabı vardır
-Kur’an şaka değildir, ciddiye alın, şaka muamelesi yapmayın
-İnsan neden yaratıldığına bakıp ibret almalı
-Temizlenip arınan kurtuluşa erecektir
-Kur’an’ın öğütlerinden kaçan da en büyük ateşe girecektir.
-Dünya hayatını ahirete tercih etmeyin
-O gün yüzü ak olanlardan olun
-Devenin yaratılışına, göğün yükseltilişine, dağlatın dikilişine ve yeryüzünün yayılmasına bakıp ibret alın
-Öğüt verici olun, zorba olmayın
-İmtihan nimete kavuşunca şımarıp, nimet alınınca nankör olmayın
-Sarp yokuşu tırmananlardan olun.
– SARP YOKUŞ: köleyi azad etmek, yetimi yoksulu doyurmak, iman eden, sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.
-Güneşi takip eden ay misali siz de Kur’an güneşini izleyip etrafınızı aydınlatın
-Malından verene cennetin yolu kolaylaştırılır.
-Cimrilik eden ateşe atılırken malı onu korumayacak
-Rabbin sana darılıp seni terk etmez, sen Rabbini terk etmedikce.
-Yetimi sakın ezme
-El açıp isteyeni azarlama
-Rabbinin nimetlerini dilinden düşürme
-Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu unutma
-Sadece Rabbine yönel
-İman edip salih amel işleyenlere devamlı bir ecir var
-Yaratan Rabbinin adıyla inen ayetleri ve kainata serpiştirilmiş ayetleri oku
-İbadete mani olanlardan olma
-Gecelerini Kur’an’ın nezaretinde kadire dönüştürme çalışanlardan ol
-Zerre kadar hayr ve şerrin kayıt altına alındığını unutma
-İlahi vahye ve ilahi vahyi tebliğ edenlere hınçla saldıranlardan olma ve onlardan uzak dur
-Hesap günü sevap tartıları ağır gelenler kurtulacak
-Tartıları hafif gelenlerin yurdu haviye (kızgın ateş) olacak
-Çokluk kuruntusuna kapılanlardan olmayın
-ZARAR/ZİYANDAN KURTULMANIN FORMÜLÜ: iman etmek, salih amel işlemek, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye etmek
-Kaş göz işareti ile alay edip arkadan çekiştirenler hutameye atılacak
-Allah’ın sayısız ordusu vardır. Ebabil kuşları filleri yener. Tek süper güç Allah’tır.
-Beytin sahibi Rabbine kulluk et
-Dini yalanlayanlardan olmayın
-DİNİ YALANLAYAN: yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez, ibadeti gösteriye dönüştürür, ufacık bir yardımı bile çok görür
-Hakikati gece gündüz anlatanlara düşmanlık edenler, ebu leheb ve karısı ile aynı akıbeti paylaşacaklar
-Tevhidi iyi bilip tevhid üzere bir hayat yaşayın ve tevhid üzere ölün
-Her tür hasedcinin şerrinden Allah’a sığının
-İnsan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah’a sığının

Bu yazı toplam 84 defa görüntülendi.
Entropi Logo