22. Cüzden Mesajlar

-Allah’a karşı gelmekten gereği gibi sakının
-Yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın.
-Güzel ve doğru söz söyleyin.
-Açılıp saçılmayın.
-Namazınızı kılın, zekâtınızı verin, Allah’a ve Rasulüne itaat edin.
-Evlerinizde Allah’ın ayetlerini okuyun ve hikmeti hatırlayın.-Günah kirlerinizden temizlenin.
-Müslüman, Mü’min, itaatkar, doğru, Sabreden, mütevazi, sadaka veren, oruçlarını tutan, Namuslarını koruyan, Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlardan olun.
-Bir iş hakkında Allah’ın ve resulünün hükmünü arayın.
-Peygamberler gibi Allah’ın vahyini tebliğ edin.
-Allah’tan başka hiç kimseden korkmayın.
-Allah’ın insanları hesaba çekeceğini unutmayın.
-Hz. Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur.
-Allah’ı çokça zikredin.
-Sabah akşam Allah’ı tesbih edin.
-Peygamberler insanlara şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah yoluna çağıran bir davetçi, insanları aydınlığa çıkartan bir yol göstericidir.
-Kâfirlere ve münafıklara itaat etmeyin.
-Allah’a tevekkül edin.
-Vakitli vakitsiz insanların evlerine gitmeyin.
-Peygambere ‘salât’ destek verin.
-Allah’a karşı gelmekten sakının.
-Doğru söz söyleyin.
-İşlerinizi düzeltin.
-Günahlarınızın bağışlanması için uğraşın.
-Zalim ve cahil olmayın.
-Allah’ın ayetlerini geçersiz kılmak için çaba harcayanlardan olmayın.
-Kur’an’ın gerçek olduğunu ilimlerle ortaya koyun.
-Ahirete iman edin ve sapıklardan olmayın.
-Evrenden ibret alın.
-Şükredin.
-Nimetlere karşı nankör olmayın.
-Çok şükredin.
-Şeytana uymayın.
-Şeytanın üzerinizde hâkimiyet kurmasına izin vermeyim.
-Gerçeği Allah’ın apaçık ortaya koyduğunu bilin.
-Peygamber müjdeci ve uyarıcıdır.
-Allah’ın ayetlerini geçersiz kılmaya çalışanlarla mücadele edin.
-Allah yolunda harcayın.
-Hak olan bellidir.
-Batıla ve eskiye uymayın.
-Allah’ın size verdiği nimetleri hatırlayın.
-Dünya hayatı sizi aldatmasın.
-Bütün aldatıcıların Allah hakkında sizi aldatmasına müsaade etmeyin.
-Şeytanın sizin düşmanınız olduğunu unutmayın.
-Güzel söz söyleyin.
-Allah’ın lütfundan isteyin.
-Şükredin.
-Allah’a muhtaç olduğunuzu unutmayın.
-Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenemez.
-Kör ile gören bir olmaz.
-Kabirde bulunanlara hiçbir şey işittiremeyeceğinizi bilin.
-Allah ‘a ancak âlim olanlar derin saygı duyar.
-Allah’ın kitabını okuyun.
-Allah yolunda gizli ve açık harcamalarda bulunun.
-Kendinize zulmetmeyin.
-Hayırlı işlerle uğraşın.
-Şükredin.
-Nankörlük etmeyin.
-Yeryüzünde HALİFE (imar ve inşa ile görevli) olduğunuzu unutmayın.
-Kur’an hikmet dolu bir kitaptır.
-Kur’an’a uyun.
-Görmediğiniz halde Allah’a karşı gelmekten sakının.

Bu yazı toplam 59 defa görüntülendi.
Entropi Logo